BANJA KANJIŽA

Specijalna bolnica za rehabilitaciju

MEDICINA

Lečenje i rehabilitacija

Karakteristika vode i blata


Mineralna voda spada u kategoriju natrijum-hidrokarbonatno-jodno- bromidno-sulfidno-alkalnu hipertermnu vodu. 

Koristi se kao pomoćno lekovito sredstvo u terapijama, kao i u rekreativne svrhe. Dubina bušotine je 1.140 m, a temperatura vode je 67º C. Mineralne vode ovakvog sastava sreću se na širem području Panonske nizije ( Vojvodina, Mađarska, Slovenija)


U SBR „Banja Kanjiža“ uz pomoć blagodeta prirodnog lekovitog faktora-termomineralne vode i peloida,kao i savremenih terapijskih procedura iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije lečimo:

- degenerativne promene zglobova i kičmenog stuba 
- diskus hernije - stanja nakon operacije diskus hernije 
- post traumatska stanja gornjih ekstremiteta,donjih ekstremiteta i kičmenog stuba 
- reumatska oboljenja 
- mišićna oboljenja 
- lezije perifernih nerava 
- oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema 
- dečija rehabilitacija

Balneoterapije

Lekovito blato primenjuje se u vidu pakovanja-oblaganja,temperature 38-42 stepena u trajanju od 20 min. i u vidu blatne kupke temperature 46 stepeni u trajanju od 5-15 min zavisno od individualnog osećaja.

Ovaj vid terapije daje izvanredne rezultate kod degenerativne bolesti zglobova i kičmenog stuba,vanzglobnog reumatizma kao i kod povređenih osoba.

Termomineralna voda se koristi kroz: biserne kupke,hidrogalvanske kupke,podvodnu masažu i podvodnu ekstenziju koja se kod nas koristi već četvrtu deceniju a smatra se jedinstvenim načinom lečenja u Srbiji.

Podvodna ekstenzija se primenjuje radi ublažavanja ili otklanjanja tegoba posledice degenerativne bolesti kičmenog stuba. 

Elektroterapija

Lečenje bolnih stanja električnom strujom sprovodi se primenom različitih vidova elektroterapije. 

Vreme terapije je individualno u zavisnosti od propisane dijagnoze ili je propisano za pojedine oblike struja.

Galvanska struja 

Indikacije za primenu galvanske strukture:

- artroze, artritis ( bolna kolena, kukovi, zglobovi šake) 
- cervikalni i lumbalni sindrom 
- posttraumatski otoci i hematomi, distorzije, distenzije 
( povrede mekih tkiva )

Dijagnostičke usluge

Rezervacija

Prodajna služba: +381 24 875-357 
rezervacije@banja-kanjiza.com

Medicinska rehabilitacija

Glavna sestra: +381 24 873-198 
glsestrabolnice@banja-kanjiza.com

Pripreme sportista i oporavak radnika

Služba marketinga: +381 24 874-725 
office@banja-kanjiza.com 

Nabavka robe i materijala

Komercijala: +381 24 875 826 
komercijala@banja-kanjiza.com 

  Radno vreme : 
Recepcija Aquamarin
svakog dana 00-24č
Recepcija Abella
Svakog dana 00–24č

  Radno vreme : 
Sportske hale
Ponedeljak - petak
07–21č
Subotom 06–12č 

  Radno vreme : 
Bazena
Utorak - nedelja
16–20č
Ponedeljkom bazen ne radi.

  Radno vreme : 
Restorana
Ponedeljak - nedelja
07–22č
Subotom 06–12č